Ynyr

4

Pen-blwydd Hapus iawn i Ynyr Hywel yn 4 oed. Llawer o gariad oddi wrth Mam, Dad, dy chwaer fawr Lluan Buddug, Nain Dre a'r teulu i gyd.