Ynyr

3

Pen-blwydd Hapus iawn i Ynyr yn 3 oed. Gyda llawer o gariad gan Mam, Dad, dy chwaer fawr Lluan Buddug, Nain Dre, Nain Draenog a'r teulu i gyd.