Ynyr

3

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Ynyr yn 3 oed! Cariad mawr oddi wrth Dad, Mam a Mabon. xx