Wil

1

Pen-blwydd Cyntaf Hapus iawn i ti Wil! Cariad mawr, Mam, Dad a dy chwaer fawr Menna Mair. xxx Edrych ymlaen i ddathlu gyda’r holl deulu!