Twm Emlyn

1

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Twm yn un oed. Cariad Mawr gan Dad, Mam a dy chwiorydd mawr Ffion, Alis, Nansi, Anni a Lotti.