Twm

2

Pen-blwydd Hapus anferthol i Twm bach ni yn ddwy oed. Llawer o gariad a swsus gan Mam, Dad, Loti a Noa. xxx