Tomi-Wyn

4

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Tomi-Wyn yn 4 oed. Llawer o gariad oddi wrth Mam, Dad, Hari-Jac a Benji’r ci. xxx