Tomi

1

Pen-blwydd Hapus iawn i Tomi Dewi ar dy ben-blwydd cyntaf! Mwynha’r dathlu, cwtshes a swsus mawr oddi wrth dy chwaer fawr Cadi, Mami, Dadi a’r teulu i gyd!