Swyn a Shôn

10

Pen-blwydd Hapus iawn i Swyn yn 10 oed ac i Shôn yn 8 oed oddi wrth Mam, Dad, Nain Pwllheli a Nain a Taid Dinas a’r teulu i gyd. xxxx