Swyn

4

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Swyn! Swsus mawr gan Dad, Mam a Iago. xxxx