Swyn

7

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Swyn gan Dad, Mam, Tomos a'r teulu i gyd.