Swyn

7

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Swyn Haf yn 7 oed! Cariad Mawr gan Mam, Dad a dy frawd bach Efan xxx