Steffan

5

Pen-blwydd Hapus i ti Steff. Joia dy barti a’r holl ddathlu. Caru ti i’r lleuad ac yn ôl oddi wrth Mami, Dadi, dy frawd bach Gethin a’r teulu i gyd. xx