Steffan

8

Pen-blwydd Hapus Steffan - ti mor annwyl. Joia’r dathlu a’r holl fwyd a pêldroed. vCariad mawr oddi wrth Mam, Dad, Rhys dy frawd mawr, Buff, Chewie a dy holl deulu a ffrindiau. xxx