Sofia

9

Pen-blwydd Hapus i ti Sofia! Mwynha dy barti oddi wrth Mam, Dad a'r teulu i gyd.