Sioned

4

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Sioned Hâf! Llawer o gariad oddi wrth Dadi, Mami a dy frawd mawr Steffan. xxx