Sioned

3

Pen-blwydd Hapus iawn i ti'n dair oed Sioned! Llawer o gariad oddi wrth Mam, Dad, dy frawd bach Endaf a'r teulu i gyd. xxxx