Siôn

3

Pen-blwydd Hapus mawr i ti Siôn yn 3 oed! Cariad mawr oddi wrth Dad, Mam, dy frawd mawr Lloyd a'r teulu i gyd.