Silyn

5

Hip hip hwre! Pen-blwydd Hapus Silyn Ifan. Cariad mawr gan Dad, Mam a dy frawd mawr Curig. xxx