Sara-Fôn

3

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Sara-Fôn sy'n hoff iawn o Deian a Loli. Ti werth y byd i gyd yn grwn. Cariad mawr gan Mam, Dad, dy chwaer fawr Megan Fflur, dy frawd bach Elis a'r teulu i gyd.