Sara ac Owain

6

Pen-blwydd Hapus mawr iawn gan Mam, Dad, eu chwaer fawr Mari a’r teulu i gyd.