Sally

1

Pen-blwydd Hapus mawr iawn i Sally yn un oed! Cariad mawr a llwyth o swsus gan Mami, Dada, Nain a Taid Groeslon, Nana a Grandad, dy holl antis ac yncls a dy gyfnither mawr Casi Nel.