Rory

2

2il Benblwydd Hapus i'n Rory. Rydyn ni'n dy garu di yn fwy na dim. Cariad gan Mami, Naini, Anti Siân a Nana Rose a'r gath Elvis.