Rhys

3

Pen-blwydd Hapus Iawn i ti Rhys. Cariad Mawr Mawr oddi wrth Mami, Dadi a dy frawd mawr Gruff.