Rhys

4

Pen-blwydd hapus iawn i ti, Rhys. Joia dy ddiwrnod. Cariad mawr oddi wrth Dad, Mam, Rory, Mari a Seren y ci.