Rhun

4

Pen-blwydd Hapus Rhun. Cariad mawr oddi wrth Dadi, Mami, Celt, Enlli a Gwen y ci. xxx