Rhun

1

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Rhun yn flwydd oed! Cariad mawr oddi wrth Dad, Mam a Nel. Xxx