Rhodri

3

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Rhodri bach! Rwyt ti'n llawn cariad a hwyl a ni’n dy garu’n fawr. Llawer o gariad oddi wrth Mami, Dadi, Tomos, Alys, Tali a’r teulu i gyd. xx