Rhiannon

2

Pen-blwydd Hapus iawn yn 2 oed i ti Rhiannon. Cariad a swsus mawr oddi wrth Mam, Dad, Mari a Nia. xxx