Rheon

4

Pen-blwydd Hapus Rheon yn 4 oed! Diolch am wneud ni chwerthin pob dydd. Cariad mawr a lot o swsus mawr oddi wrth Mam, Dad, dy frawd mawr Cynan, Nain a Taid Coblyn a Nain a Taid Aberdaron. xxx