Rheon

5

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Rheon Gwyn yn 5 oed! Ti werth y byd i gyd! Llawer iawn o gariad i ti gan Mam, Dad, dy chwaer fach Non, Nain a Taid, Mamgu a Tadcu a'r teulu i gyd!