Owen

2

Pen-blwydd Hapus iawn i ti yn ddwy oed Owen. Cariad mawr oddi wrth Mam, Dad, Gwen, Elis a’r teulu oll.