Owen ac Elis

2

Pen-blwydd Hapus iawn i’r efeilliaid bach yma, Owen ac Elis yn ddwy oed. Llond trol o swsus a chwtshys lu. Cariad mawr oddi wrth Dad, Mam a’r teulu i gyd.