Owen

4

Pen-blwydd Hapus i ti Owen! Cariad mawr oddi wrth Mam, Dat, dy chwaer fach Nia a'r teulu i gyd.