Owen

3

Pen-blwydd Hapus i ti Owen. Llawer o gariad oddi wrth Mam, Dat, Nia a'r teulu i gyd.