Owen

2

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Owen yn ddwy oed. Cariad mawr gan Mam, Dad, Anni a Betsan dy chwiorydd a’r teulu oll. x