Owen

4

Pen-blwydd Hapus iawn yn 4 oed i Owen. Swsus a chariad mawr gan Mam, Dad, dy frawd bach Jac a’r teulu i gyd. xxx