Osian

6

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Osian Llŷr yn 6 oed! Mwynha dy ddiwrnod o ddathlu. Cariad mawr oddi wrth Dadi, Mami, dy chwaer fach Alaw a Macsen y gath! Caru ti i’r lleuad ac yn ôl. XXXXXX