Osian

5

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Osian yn dathlu dy ben-blwydd yn bump oed! Mwynha'r dathlu a gobeithio y cei di ddiwrnod wrth dy fodd. Caru ti i'r lleuad ac yn ôl oddi wrth Dadi, Mami, dy chwaer fach Alaw a Macsen y gath. xxxxxx