Olwen

2

Pen-blwydd Hapus mawr i Olwen! Dyma'i llun ar wyliau y llynedd. Gobeithio y cei di ddiwrnod grêt. Cariad mawr oddi wrth Mami, Dadi, Mamgu, Tadcu, Taid, Granny a pawb arall yn y teulu.