Oli

1

Hwre, mae Oli'n 1 oed! Pen-blwydd cyntaf hapus iawn i ti cariad bach annwyl oddi wrth Mami, Dadi a dy frodyr Gruffydd ac Elis. xxx