Nyfain

3

Pen-blwydd Hapus yn 3 oed i ti Nyfain! Cariad mawr oddi wrth Mami, Dad, Hedd a dy deulu a ffrindiau i gyd. Ti werth y byd. xxx