Nyfain

2

Pen-blwydd Hapus Nyfain! Cariad mawr oddi wrth Mami, Dad, Bab a’r teulu i gyd.