Nyfain

1

Pen-blwydd Hapus Nyfain yn 1 oed! Llond trol o gacen a swsus gan Dad, Mam, Gwil ac Eldra. xxx