Now

5

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Now yn 5 oed! Cariad mawr gan Dad, Mam, dy frawd bach Wil a fydd hefyd yn dathlu ei ben-blwydd a'r teulu oll. xx