Non

3

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Non ar dy ben-blwydd yn 3 oed! Cariad mawr oddi wrth Mami, Tada, dy frawd bach Meurig ac Owi y ci. x