Noa Sion

1

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Noa yn flwydd oed. Ti werth y byd i gyd i bawb. Llond côl o gariad oddi wrth Gwil, Mami, Dadi, Mali, Betsi a’r teulu i gyd.