Noa

3

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Noa Llwyd yn 3 oed! Mwynha dy ddiwrnod a dy barti pen-blwydd. Cariad mawr gan Dad, Mam, dy ddau frawd mawr Nico John a Mabon Henri a'r teulu i gyd x