Noa

2

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Noa yn ddwy oed. Joia dy ddiwrnod mas draw! Llawer o gariad oddi wrth Mam, Dad, teulu Crymych a theulu Rhosllannerchrugog. xxxx