Neli

7

Pen-blwydd Hapus iawn i ti Neli yn 7 oed. Joia'r dathlu a diolch am dy help ar y fferm. Cariad mawr i ti Dad, Mam, Jano, Dafi, Efan, Pip y ci, y da godro a'r lloi bach i gyd. xxx